TENS

  • TENS to niewielkie urządzenie z czterema elektrodami, które przykleja się do pleców kobiety rodzącej. Przez elektrody przechodzi delikatny impuls elektryczny.
  • Rodząca może przy tym sama kontrolować natężenie prądu, aby osiągnąć oczekiwany efekt
  • Brytyjskie badania naukowe dowodzą ogromnej skuteczności tej metody. Aż w 80% porodów z zastosowaniem TENS-u w istotny sposób zmniejszyło się odczucie bólu. Pomaga to rodzącej w kontrolowaniu przebiegu porodu.
  • Urządzenie TENS umożliwia również swobodne poruszanie się i dowolną zmianę pozycji.
  • Ułatwia także stosowanie innych, naturalnych metod zmniejszania bólu porodowego.
  • Badania dowiodły, że stosowanie TENS skraca czas I okresu porodu i łagodzi bóle w II okresie porodu

Moje Rodzące często korzystały z TENS podczas porodu i są zadowolone z jego działania. Polecam!